Om Oss

Mission och Vision

BKT stöder och hjälper kunderna att få sina verksamheter att växa mot bakgrunden av en däckmarknad med hög konkurrens. Vi arbetar hängivet med att hela tiden erbjuda nya lösningar med hög kvalitet som tillfredsställer behoven hos de mest krävande användarna inom alla områden. Vi anser att en konsekvent och kontinuerlig investering i teknikutveckling är nyckeln till funktionella och högpresterande däck.

Vårt engagemang för att skapa gemensam tillväxt för oss själva och våra partner i termer av både effektivitet och produktivitet beskrivs tydligt i vårt motto ”Growing Together”. Den här filosofin har utgjort inspiration för alla våra produktionsprocesser och verksamhetsaktiviteter sedan starten av företaget.

Vi har, i linje med vårt sociala ansvar, antagit strängast tänkbara mått för att skydda miljön. Det säger sig dessutom självt att vi har stor respekt för de människor som varje dag arbetar passionerat för att uppnå våra verksamhetsmål.

Vi har som mål att vara det ledande företaget och måttstocken på den globala marknaden för Off-Highwaydäck. Detta gäller särskilt specialsegment som jordbruks-, bygg- och industrifordon samt jordförflyttning, hamn- och gruvverksamhet, ATV-fordon och trädgårdsmaskiner. Uppfyllandet av vår mission och vision baseras på en funktionell företagsstruktur som leds av en effektiv företagsledning.


Företagsprofil

Balkrishna Industries Limited (BKT) är en ledande tillverkare av Off-Highwaydäck. Företagets huvudkontor finns i Mumbai, Indien.

BKT grundades 1987 och har sedan starten framgångsrikt fokuserat på specialsegment som jordbruks-, bygg- och industrifordon samt jordförflyttning, hamn- och gruvverksamhet, ATV-fordon och trädgårdsmaskiner. BKT har i dag vuxit till att bli en global spelare i branschen för Off-Highwaydäck med en markandsandel på 6 procent och en försäljning på 850 miljoner USD, vilket motsvarar en trettioprocentig ökning under de senaste fem åren.

Vi har för närvarande fyra dotterbolag i Europa och Nordamerika som bistår huvudkontoret med sälj- och marknadsföringsaktiviteter: BKT Europe S.r.l. i Seregno, Italien; BKT Tires USA Inc. i Akron, Ohio; BKT Tires Canada Inc. i Toronto och BKT Tires, Inc. i Brentwood, Tennessee, USA. Våra produkter säljs i 130 länder över hela världen via ett nätverk av nationella distributörer. Våra fem toppmoderna produktionsanläggningar i Aurangabad, Bhiwadi, Chopanki, Dombivali och Bhuj sysselsätter fler än 7 000 personer.