Reading Your Tire

Det här avsnittet är avsett för operatörer inom lantbruks-, industri- och schaktningssektorerna. Det innehåller användbar information om specifika Off-Highway-däckfunktioner samt vissa rekommendationer för underhåll och förvaring.

Den viktigaste informationen om ditt däck hittar du direkt på däcket. Du måste bara veta hur du tolkar informationen.

Det här är de primära parametrarna när du mäter ett däck:

Sektionsbredd - SW

Den här parametern visar avståndet mellan de yttre sidoväggarna exklusive upphöjningen för däckets kodmarkering. Sektionsbredden mäts när däcket har monterats korrekt på referensfälgen och pumpats upp till rätt lufttryck enligt tillverkarens rekommendationer i minst 24 timmar utan någon belastning.

Total bredd - OW

Den här parametern anger ett däcks sektionsbredd där det är som bredast, inklusive alla upphöjningar som däckkodsmarkeringar, sidoväggstext, däckmärke och liknande. Den totala bredden mäts när däcket har monterats korrekt på referensfälgen och pumpats upp till lufttrycket som rekommenderas av tillverkaren i minst 24 timmar utan någon belastning.

Statisk radie vid belastning - SLR

Den här parametern anger det vertikala avståndet mellan marken och däckets rotationsaxel. Det mäts när däcket är uppumpat till nominaltryck och korrekt monterat på referensfälgen vid maximal belastning enligt de definierade värdena i belastningsindexet.

Sektionshöjd – SH

Den här parametern anger däckets vertikala avstånd. Beräkningen baseras på den totala diametern minus fälgdiametern delat med två.

Total diameter - OD

Den här parametern mäts när däcket har monterats korrekt på referensfälgen och pumpats upp till rätt lufttryck enligt tillverkarens rekommendationer i minst 24 timmar utan någon belastning.

Statisk bredd vid belastning - SLW

Den här parametern anger det yttre avståndet mellan däckets sidoväggar. Det mäts när däcket är uppumpat till nominaltryck och korrekt monterat på referensfälgen vid maximal belastning enligt de definierade värdena i belastningsindexet.

Belastningsindex - LI

Belastningsindexet är en numerisk kod som definierar däckets högsta belastningskapacitet i kg. Alla däcktyper och dimensioner har en belastningskapacitet som alltid står i relation till ett visst lufttryck enligt ETRTO-standarderna och tillverkarens specifikationer.

Hastighetskod - SC

Hastighetskoden är en symbol som anger den högsta tillåtna hastigheten vid ett visst belastningsindex, följt av andra specifika villkor som definieras av däcktillverkaren.

Tire mounting

Monteringsförberedelser

Innan däcket monteras på fälgen ser du till att följande erforderliga aspekter och krav uppfylls:

Däckets dimension och funktioner måste vara lämpliga för fordonet och den avsedda tillämpningen.
Fälgens dimension som används måste vara godkänd och ingå i BKT:s bok över tekniska data; den måste vara lämplig för däckets dimension.
Montering och demontering får endast utföras av kvalificerad teknisk personal eller yrkestekniker med adekvat utbildning.
Läs alltid anvisningarna och procedurerna som anges på fälg, däck och av fordonstillverkaren.
Använd endast lämpliga verktyg och utrustning i bra skick.
Om fel fälg används kan det begränsa däckets prestanda och orsaka skador.

1. Inspektion och rengöring

Kontrollera fälgen i förväg; rengör hela ytan ordentligt med en stålborste och kontrollera skicket.
Använd aldrig fälgar med svetsfogar eller fälgar som är synligt deformerade eller skadade.
Däckvulsten måste rengöras och får inte utsättas för element som kan orsaka försämrat lufttryck.
Vid montering av ett däck som redan använts ska du kontrollera däcket på båda sidor, både på insidan och utsidan, efter möjliga skador som behöver åtgärdas.
Montera inte däck med tydliga tecken på belastningsskador.
Använd en kompressor för att rengöra och torka insidan av däcket. Använd aldrig lösningsmedel.
Kontrollera däckets vulster och rengör ytorna med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel.
Använd endast nya slangar (om tillämpliga för däcktypen) och nya luftventiler (för slanglösa däck).
Använd inte skadade eller defekta fälgar.
Flänsen måste vara ren och slät för att säkerställa enhetlig fästning.
Montera inte fälgar med slitna ytor.

TITTA PÅ DEMONSTRATONIEN

2. Inspektion och ventilmontering

Placera fälgen på monteringsenheten.
Innan du monterar däcket på fälgen kontrollerar du att luftventilen fungerar som den ska.
Du rekommenderas alltid att använda nya ventiler vid varje montering.

TITTA PÅ DEMONSTRATONIEN

3. Smörjning av fälg och vulst

Använd en borste med mjuk borst för att applicera smörjmedlet över ytan.
Använd särskilda smörjmedel som endast är avsedda för däckmontering.
Använd inte silikon eller andra substanser som innehåller lösningsmedel.

TITTA PÅ DEMONSTRATONIEN

4. Vulstpositionering

Placera däckvulsten på fälgkanten.
Se till att åtminstone en del av vulsten hamnar i fälgprofilen.
Däcket hålls på plats tack vare sin vikt och markkontakten vid fälgrotationen.
Börja rotera däcket och montera däckvulsten gradvis på fälgen.
Slutför rotationen tills hela vulsten sitter på fälgen.
Se till att hela vulsten är korrekt monterad mot fälgen.

TITTA PÅ DEMONSTRATONIEN

5. Slutkontroll

Kontrollera att båda däckvulsterna är korrekt placerade på fälgen.
Justera däcktrycket enligt tillverkarens rekommendationer och efter förhållandena för den avsedda användningen.

TITTA PÅ DEMONSTRATONIEN

Däckballastering

För flera användningsområden, särskilt inom lantbruket, behöver Off-Highway-däck ökad dragkraft. Vätskeballast kan vara bra att använda för att uppnå högre dragkraft och bättre kontakt på terrängen, samt för förbättrad stabilitet (lateral styvhet).

När däcket fylls med vätska är rekommendationen att inte fylla mer än 75 % av däckets volym, för att bibehålla en luftreserv på minst 25 % av däckvolymen. Det är viktigt att alltid pumpa upp däcket till det tryck som rekommenderas av tillverkaren och att ta hänsyn till lastförhållandena för att upprätthålla specifika däckfunktioner, som exempelvis elasticitet.

I områden med stränga klimatförhållanden rekommenderar vi att kylmedel, som kalciumklorid eller magnesiumklorid, tillsätts. Dessa åtgärder bör endast utföras av en specialist.

Handling & Storage

Däcktransport

image

BKT-däck är utformade för vitt skilda tillämpningar inom lantbruket och mångahanda industrier. Många Off-Highway-däck är mycket tunga och svåra att transportera. Olämplig transport av ett däck kan orsaka allvarlig skada. När du transporterar ett däck måste du vara särskilt noga med att varken vulsten eller däckets insida skadas. Även en minimal vulstskada kan orsaka permanent skada på grund av luftläckage som resulterar i ett däck med för lågt lufttryck och möjlig separation av däckkomponenterna.

För att minimera risken för skador eller problem som orsakas av felaktig transport eller hantering av däcket rekommenderas följande:

Lyft inte däcket med en krankrok vid vulsten.
Använd remmar med kraftiga fiber, gummiband eller specialband.
Använd inte rep, stålband eller kedjor.
Använd en gaffeltruck för transport. Däcket ska lyftas under slitbanan och inte vid vulsten.

image

Däckförvaring

Oavsett användningsområde (lantbruk, schaktning, industri eller annat) ska Off-Highway-däcken förvaras på en sval och torr plats, på avstånd från direkt solljus, elektriska motorer, olja, bränsle, harts och andra flyktiga substanser för att undvika förändringar av de kemisk-fysiska funktionerna. Om detta inte går att ordna, skydda åtminstone däcken med en vattentät presenning för att undvika kontakt med ultravioletta strålar och dåligt väder. Däcken ska placeras vertikalt, sida vid sida. Lägg inte ett däck ovanpå ett annat horisontellt. Slangar och o-ringar måste förvaras i respektive originalförpackning eller utan förpackning på ställningar eller hyllor, men aldrig upphängda.